Điều khiển tivi vô nước phải làm sao?

0586 15 6666
0766 011 999